NAŠE ŘEŠENÍ PRO OBYTNÉ DOMY A VEŘEJNÉ BUDOVY

NAŠE ŘEŠENÍ PRO FIRMY A PRŮMYSL

HLAVNÍ VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

- nízké pořizovací náklady - možnost instalace v interiéru i exteriéru - nízké náklady na údržbu - není nutná strojovna - možnost výběru z mnoha typů - rychlá montáž - bez nutnosti stavebních úprav

Dodávky a instalace provádíme v celé České republice. Na námi dodané zařízení provádíme záruční i pozáruční servis.  

Dodávané plošiny jsou v souladu s normou ČSN EN 81-41 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Těšíme se na spolupráci

ZITTA - výtahy, s.r.o., Slavkov u Brna